სტატიის დეტალებზე დაბრუნება კოლექტიური მონოგრაფია „კავკასიის ისტორია“ ორ ტომად (პროექტის ხელმძღვანელი აკადემიკოსი რ. მეტრეველი. თბილისი. 2023) ჩამოტვირთვა ჩამოტვირთე PDF