სტატიის დეტალებზე დაბრუნება საქართველოს 1978 წლის კონსტიტუციის პროექტის განხილვა საქართველოს მწერალთა კავშირში ჩამოტვირთვა ჩამოტვირთე PDF