სტატიის დეტალებზე დაბრუნება III საერთაშორისო ქართველოლოგიურ-კავკასიოლოგიური კონგრესი ჩამოტვირთვა ჩამოტვირთე PDF