სტატიის დეტალებზე დაბრუნება №. 2 (2021): მაცნე, ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოლოგიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია ჩამოტვირთვა ჩამოტვირთე PDF