სტატიის დეტალებზე დაბრუნება XVII საუკუნის ქართული შავი მელნის მანუსკრიპტის ზედაპირის შესწავლა ატომური ძალის მიკროსკოპით, მასკანირებელი ელექტრონული მიკროსკოპით და ენერგო-დისპერსიული სპექტროფოტომეტრიული მეთოდებით ჩამოტვირთვა ჩამოტვირთე PDF