კონტაქტი

მთავარი რედაქტორი | Editor-in-Chieef

roin@metreveli.com

სარედაქციო კოლეგიის საკონტაქტო იფორმაცია

რუსთაველის გამზირი #52 თბილისი, საქართველო | Rustaveli Ave. #52 Tbilisi, Georgia

მთავარი კონტაქტი

გონელი არახამია | Goneli Arakhamia

მხარდაჭერის კონტაქტი

ნოდარ კობახიძე | Nodar Kobakhidze