სიახლეები კ. კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში ქრონიკა - 2021-2022 წწ.

ავტორები

  • გონელი არახამია

რეზიუმე

კორნელი კეკელიძის სახელობის საქარ­თველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში 2021-2022 წლებში მიმდინარეობდა მუშაობა
როგორც გარდამავალი/მრავალწლიან, ასევე ერთწლიანი სამეცნიერო კვლევითი პროექტები ხელნაწერთა შემსწავლელ ფუნდამენტურ და გამოყენებით სამეცნიერო მიმართულებებში; აქვე განხორციელდა არაერთი სამუზეუმო-საგანმანათლებლო პროექტი.

##submission.downloads##

გამოქვეყნებულია

2023-07-09