შერმადინ შარია, ბედიის სამონასტრო კომპლექსი, თბ., 2021

ავტორები

  • გონელი არახამია

საკვანძო სიტყვები:

ბედიის მონასტერი, ქრისტიანული კულტურა, აფხაზეთი

რეზიუმე

დასახელებული სამეცნიერო-პოპულარულ წიგნი, როგორც სათაური გვაუწყებს, ქართული კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაჩინო ძეგლის ბედიის ტაძრისა და მის ირგვლივ ჩამოყალიბებული სამონასტრო კომპლექსის ისტორიას ეძღვნება. ნაშრომს არა მარტო შემეცნებითი, არამედ საზოგადოებრივი მნიშვნელობაც აქვს, რამდენადაც ქართული ქრისტიანული კულტურის ეს დიდი ძეგლი ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზეა.
წიგნის მიზანია წარმოადგინოს ძეგლის ისტორია დაარსებიდან (X ს. მიწურული) დღემდე. ნაშრომის სტრუქტურაც მიზნის შესაბამისია და მოიცავს მონასტრის თავგადასავლის ყველა ძირითად ასპექტს.

##submission.downloads##

გამოქვეყნებულია

2022-07-02

მიმდინარე

განყოფილება

მაცნე, ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოლოგიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია