100 წელი მარიამ ლორთქიფანიძის დაბადებიდან

ავტორები

  • როინ მეტრეველი აკადემიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი https://orcid.org/0000-0001-6406-778X

საკვანძო სიტყვები:

მარიამ ლორთქიფანიძე, საქართველოს ისტორია, მედიევისტიკა

რეზიუმე

გამოჩენილმა ქართველმა ისტორიკოსმა და საზოგადო მოღვაწემ აკადემიკოსმა მარიამ ლორთქიფანიძემ (1922-2022) მდიდარი სამეცნიერო მემკვიდრეობა დაგვიტოვა. მის კალამს ეკუთვნის 200-მდე ნაშრომი, მათ შორისაა რამდენიმე მონოგრაფია, სამეცნიერო სტატიები, რომლებმაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ქართული მედიევისტიკის განვითარებაში, შუქი მოჰფინა ბევრ, მანამდე გადაუჭრელ პრობლემას. ამავე დროს მარიამ ლორთქიფანიძე გულმხურვალედ და შემართებით ეხმაურებოდა საზოგადოებრივი ცხოვრების საჭირბოროტო საკითხებს. სტატიაში მიმოხილულია აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის (1922-2022) სამეცნიერო შემოქმედების ძირითადი ასპექტები, წარმოჩენილია მისი დამსახურება შუა საუკუნეების საქართველოს ისტორიის შესწავლაში.

##submission.downloads##

გამოქვეყნებულია

2023-01-09

მიმდინარე

განყოფილება

მაცნე, ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოლოგიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია