შეცდომის გასწორება

ავტორები

  • გონელი არახამია

რეზიუმე

ჟურნალის 2022 წლის პირველ ნომერში გვ. 3, სტრიქონი 12-13 (ზემოდან), გვ. 23, სტრიქონი 1 (ზემოდან)
წერია:
RUSUDAN – THE PATEMAL AUNT OF KING TAMAR AND HER ROLE IN THE LIFE OF THE ROIAL COURT OF GEORGIA
უნდა იყოს:
RUSUDAN – THE PATERNAL AUNT OF KING TAMAR AND HER ROLE IN THE LIFE OF THE ROYAL COURT OF GEORGIA

##submission.downloads##

გამოქვეყნებულია

2023-01-09