თავადი ბაგრატიონ-დავითიშვილები (რამაზიშვილები/ რამაზაშვილები)

ავტორები

  • იოსებ ბიჭიკაშვილი საქართველოს გენეალოგიის და ჰერალდიკის საზოგადოება https://orcid.org/0009-0000-7133-5180

საკვანძო სიტყვები:

კახეთის სამეფო ბაგრატიონთა დინასტია, გენეალოგია და ქრონოლოგია, თავადი დავითაშვილები(რამაზიშვილები/რამაზაშვილები)

რეზიუმე

ამ სტატიის მიზანია კახეთის სამეფო ბაგრატიონთა დინასტიის ერთერთი შტოს, თავადი დავითიშვილების (რამაზიშვილების/რამაზაშვილების) გენეალოგიასა და ქრონოლოგიასთან დაკავშირებული საკითხების გარკვევა. კერძოდ, სტატია ნათელს ჰფენს თავად დავითიშვილების წარმომავლობის საკითხს და XVII საუკუნის დასაწყისში მათი უმცროსი, გვერდითი ხაზის - თავადი რამაზიშვილების/რამაზაშვილების ფორმირებას.
XVII-XVIII საუკუნეების ისტორიულ წყაროებში ისინი რამაზიშვილებად ან რამაზაშვილებად იხსენიებიან. XVII საუკუნის ისტორიულ წყაროებსა და საბუთებზე დაყრდნობით ირკვევა, რომ თავად რამაზიშვილების/რამაზაშვილების შტოს წინაპარი - რამაზ გიორგის ძე დავითიშვილი ყოფილა. მისი შთამომავლები დღეს საქართველოში ცხოვრობენ, კერძოდ, უფროსი შტო თბილისში, ხოლო უმცროსი ხაზი კახეთში - სოფელ ფშაველაში. სტატიაში მოცემულია თავად დავითიშვილების და მათი განაყოფის თავად რამაზიშვილების/რამაზაშვილების გენეალოგიური ფრაგმენტი.
სტატიაში ასევე პირველად არის მოყვანილი მეფე ერეკლე II-ის მიერ კონსტანტინე რამაზაშვილისთვის მიცემული 1786 წლის სიგელი.

##submission.downloads##

გამოქვეყნებულია

2023-07-08